Despre Noi

Distribuie
 • Cine suntem?

Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA) este o asociație non-profit care promovează și susține la nivel național și internațional antreprenoriatul, activitățile de educație, dezvoltare personală și profesională.

Antreprenorii, prin activitatea lor, generează valoare și stabilitate, reprezintă un motor extrem de dinamic al creșterii economice. Recunoșterea rolului lor, din partea societății și a guvernului, este necesară și recomandată la nivelul Uniunii Europene. Reprezentarea antreprenorilor capătă astfel o importanță majoră, pe care ANAA este pregătită să o ducă la îndeplinire.

Consiliul Director al ANAA este împuternicit cu conducerea și administrarea și este compus din trei membri, Președinte și doi Vicepreședinți desemnați dintre membrii fondatori. Consiliul Director este format din Cristina CHIRIAC- Președinte, Nicoleta MUNTEANU și Aristide Șeri, Vicepreședinti.

 • Ce facem?

ANAA are următoarele obiective și activități:

 1. Susținerea antreprenoriatului românesc și evidențierea rolului pe care antreprenorii îl au în economie;
 2. Promovarea și protejarea intereselor antreprenorilor la nivel național, informarea acestora cu privire la oportunitățile de business;
 3. Acționează pentru întărirea potențialului pieței naționale;
 4. Dezvoltarea  mediului antreprenorial din România prin promovarea modelelor de succes, mese rotunde, dezbateri naționale și internaționale, networking, crossbranding;
 5. Monitorizarea cadrului legislativ și propunerea de inițiative pentru corectare/îmbunătățire;
 6. Organizare dezbateri publice pe teme de interes antreprenorial pentru a stimula mediul antreprenorial sau pentru a stopa eventualele derapaje legislative care pot îngreuna mediul de afaceri;
 7. Promovarea și susținerea unui mediul de business bazat pe concurență loială;
 8. Acționează pentru obținerea de facilități și susține direct interesele membrilor săi;
 9. Oferirea de consultanță instituțiilor interesate de promovarea activităților de antreprenoriat și de învățare/dezvoltare personală si profesională;
 10. Organizarea de programe de formare în domeniul antreprenoriatului și a altor domenii de interes privind dezvoltarea competențelor profesionale, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate;
 11. Oferirea de programe de certificare/recertificare în domeniul antreprenorial, în regim propriu sau prin parteneriate cu instituții de profil;
 12. Realizarea de evenimente cu scop informativ și educativ pentru categorii defavorizate, centre de plasament, adăposturi pentru copii, case de copii insituționalizați, elevi, studenți, tineri;
 13. Actualizarea permanentă a informațiilor din domeniu, la nivel european și național, din punct de vedere al legislației și al reglementarilor directe;
 14. Cresterea nivelului de profesionalizare a membrilor săi și recunoașterea nivelurilor profesionale;
 15. Informarea profesională și realizarea de programe de dezvoltare profesională prin diferite mijloace (evenimente, conferințe, workshop-uri etc);
 16. Cooperarea cu instituții de profil din Europa și din afara Europei, inclusiv prin afiliere.
 17. Oferirea de servicii de consiliere in cariera tuturor categoriilor sociale;
 18. Derularea de programe de învățământ dintre cele clasificate conform codificării naționale: alte forme de învățământ n.c.a. (CAEN 8559) și activităti de servicii suport pentru învățământ (CAEN 8560);
 19. Colaborare cu instituții de învățământ, alte ONG, asociații profesionale, instituții de stat, persoane fizice și juridice pentru realizarea unui (unor) parteneriat (e) care să conducă la atingerea scopului și obiectivelor asociației.

 

 • Drepturile și obligațiile membrilor

Membri fondatori și membri cu drepturi depline pot fi persoane juridice care desfășoară activități economice în orice domeniu, inclusiv persoane fizice autorizate sau persoane care desfășoară activități economice independente certificate ca antreprenori și/sau care deruleaza activitați de antreprenoriat.

Pentru dobândirea calitații de membru al ” Asociației Naționale a Antreprenorilor ” (ANAA) trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. să desfășoare o activitate economică indiferent de domeniu
 2. să își exprime în scris aderarea la dispozițiile Statutului ANAA, conform formularului de adeziune de pe site-ul ANAA
 3. să trimită o scurtă prezentare a companiei, o copie a certificatului de înregistare emis de ONRC.

Membrii fondatori și membrii asociați/cu drepturi depline ai Asociației au urmatoarele drepturi:

 1. să-și exprime prin vot opțiunea fața de proiectele de hotărari ale Adunarii Generale;
 2. să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director, dacă au aptitudini și capacitate pentru funcțiile pentru care candidează;
 3. să beneficieze de programele inițiate de ANAA;
 4. să participe la programele derulate de ANAA;
 5. să beneficieze de serviciile ANAA;
 6. să beneficieze de rezultatele programelor inițiate de ANAA;
 7. să aibă acces la spațiile și dotările ANAA pentru organizarea unor manifestări și activități științifice, culturale și sportive în domeniile de interes ale ” Asociației Naționale a Antreprenorilor” (ANAA);
 8. alte drepturi prevăzute în regulamentele ANAA.

Membrii acceptați au obligația să efectueze plata cotizației anuale în termen de 10 zile de la aprobarea Consiliului Director.
Cotizația anuală:
500 lei – membru fondator.
250 lei – membru asociat cu drepturi depline.