Adeziune

  S.C.

  cu sediul social in

  CUI

  înregistrată la Registrul Comertului cu nr.

  reprezentată legal

  prin

  vă rog să aprobaţi înscrierea societatii în rândul

  membrilor aderenti ai „Asociatia Nationala a Antreprenorilor”(ANAA).

  Data:

  Mobil:

  E-mail:

  S.C.

  cu datele menţionate mai sus, prin prezenta

  recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ANA şi sunt de acord să îl respect. Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală, să pun la dispoziţia acesteia informaţiile de care dispun în vederea organizării sistemului public de informaţii, în beneficiul comun al tuturor membrilor ei.

  Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei.