Adeziune


S.C.

cu sediul social in , CUI

înregistrată la Registrul Comertului cu nr , reprezentată legal

prin vă rog să aprobaţi înscrierea societatii în

rândul membrilor aderenti ai „Asociatia Nationala a Antreprenorilor”(ANAA)

Data:

Mobil:

E-mail:

S.C. cu datele menţionate mai sus, prin prezenta recunosc că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului ANA şi sunt de acord să îl respect. Mă angajez să promovez obiectivele asociaţiei, să particip şi să susţin activităţile acesteia, să respect normele de etică profesională şi conduită morală, să pun la dispoziţia acesteia informaţiile de care dispun în vederea organizării sistemului public de informaţii, în beneficiul comun al tuturor membrilor ei.

Mă voi abţine de la orice acţiune care dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei.