De ce trebuie reevaluate construcțiile?

Distribuie

 

Conform Codului fiscal societățile și persoanele fizice vor plăti impozite în funcție de o bază impozabilă diferită de valoarea justă.

Societățile și persoanele fizice care dețin clădiri cu utilizare economică pot face evaluări pentru impozitare în condițiile în care nu vor să plătească un impozit pe clădiri mai mare, deoarece codul fiscal precizează că societățile sau persoanele fizice care au o utilizare economică a clădirilor și care nu își reevaluează clădirile vor plăti o cotă majorată a impozitelor pe clădiri.

Această bază im­po­zabilă nu mai depinde de valoarea justă a activelor care era înregistrată în contabilitatea societăților. Valoarea impozabilă a clădirilor nu se înregistrează în evidențele contabile.

Societăţile și persoanele fizice (care au clădiri cu utilizare economică) trebuie să urmărească să-şi reevalueze activele pentru impozitare deoarece după 31 martie anul următor nu se mai pot depune declaraţii pentru stabilirea valorii impozabile şi atunci o să plătească cote majorate.

Valoarea impozabilă a clădirii, aflate în proprietatea societății, se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă 31.03.2018.

În situația în care nu se reevaluează clădirea persoanele juridice sau fizice (care dețin clădiri cu destinație nerezidențială sau mixtă) vor plăti o cotă majorată de 5% din valoarea stabilită de administrația locală.

Codul fis­cal prevede cote de impozitare diferite de la o localitate la alta, care se aplică acum bazei impozabile.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

Societățile pot face dar nu este obligatoriu și evaluările la valoarea justă pentru situațiile financiare. Această reevaluare la valoarea justă va fi facută și înregistrată în contabilitate doar dacă aduce un beneficiu, sau în situațiile în care i se solicită de către creditori sau în situația în care societatea este listată la bursă sau este într-un proces de tranzacționare a participațiilor.